Τα Vouchers ή «Επιταγές Κατάρτισης» είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, που απευθύνονται σε ανέργους. Μέσω των Vouchers οι άνεργοι καταρτίζονται σε σύγχρονα επαγγελματικά προγράμματα και στη συνέχεια τοποθετούνται σε εταιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Εκτός από την κατάρτιση, τα Vouchers προβλέπουν κατά κανόνα αμοιβή για τον άνεργο (πληρωμή για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση»  έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης και αξιοποίησης των προγραμμάτων vouchers και γενικά επιδοτήσεων, στους τομείς της κατάρτισης και της απασχόλησης. Αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις, η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους κάθε ηλικίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής ειδίκευσης χωρίς κόστος – αντίθετα συχνά με επιδότηση του ανέργου καθώς και με θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης και δυνητικά απασχόλησης. Η κατάρτιση κατά κανόνα συνοδεύεται από υποστηρικτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής στην ατομική επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση, εντοπίζοντας ικανότητες και δεξιότητες και τρόπους ανάπτυξής τους.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων τύπου Voucher, η ΑΚΤΟ Κατάρτιση προσφέρει:

  • Εγγυημένη έμμισθη πρακτική άσκηση για όλους
  • Καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης, στοχευμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Δυνατότητα πιστοποίησης, χωρίς επιπλέον κόστος
  • Δυνατότητα ανάπτυξης καριέρας στο εξωτερικό, σε συνεργασία με ειδικές επιχειρήσεις προώθησης

Για να μάθετε πρώτοι για τα νέα προγράμματα Voucher για ανέργους  μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί, να καλέστε στο τηλ. 2108820818 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aktotraining.gr.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Επώνυμο*

Όνομα*

Email*

Κινητό Τηλέφωνο*

Κλάδος*

Σχόλια

Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου