ΑΚΤΟ Κατάρτιση: Μια συνολική προσέγγιση υποστήριξης σπουδών

Η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» δεν είναι απλά ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αλλά αποτελεί μία πρωτοπόρο, συνολική προσέγγιση στη μορφωτική εξέλιξη των ενηλίκων. Η καινοτομία της «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» έγκειται όχι μόνο στην εκπαιδευτική της φιλοσοφία, αλλά κυρίως στην αναζήτηση των κατάλληλων οικονομικών πόρων που θα εξασφαλίσουν στους σπουδαστές την  απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση»  έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης και αξιοποίησης επιδοτήσεων, στους τομείς της κατάρτισης και της απασχόλησης.

Είτε πρόκειται για ανέργους ή για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, έμπειροι σύμβουλοι κατάρτισης αναλύουν από κοινού με τους ενδιαφερόμενους, τις ανάγκες κατάρτισης και τους προτείνουν μία ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναζητώντας ταυτόχρονα ευρωπαϊκές ή εθνικές δράσεις και προγράμματα για τη χρηματοδότησή τους. Έτσι, τόσο οι καταρτιζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις, μπορούν να αξιοποιήσουν τα μοναδικά προγράμματα της «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» ή ακόμη να προσαρμόσουν και να εξατομικεύσουν  tailor-made προγράμματα κατάρτισης χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά οι ίδιοι.

Η αξιολόγηση των ατομικών / επιχειρησιακών αναγκών, η προσαρμοσμένη συμβουλευτική και η κατάκτηση των επαγγελματικών στόχων αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά της ολιστικής προσέγγισης της «ΑΚΤΟ Κατάρτισης», αφού εδώ ο επαγγελματικός προσανατολισμός συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καταρτισμένοι εισηγητές, η πρωτοποριακή εκπαιδευτική μέθοδος και οι ασύγκριτες εγκαταστάσεις της «ΑΚΤΟ Κατάρτιση», αποτελούν μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που της προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Ως προς τη δομή λειτουργίας της, η «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» αποτελεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Η ΑΚΤΟ Κατάρτιση ΚΔΒΜ2 λειτουργεί ως ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία “Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος – Ανώνυμη Εταιρία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”. Διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο. Προϊστάμενος όλων των διευθύνσεων της εταιρείας, των υπηρεσιών, των εργαζομένων και κατά νόμο υπεύθυνος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.