Νέος Κύκλος προετοιμασίας εκπαιδευτών ενηλίκων

Καινοτόμο πρόγραμμα πρετοιμασίας

Στο πλαίσιο των αναμενόμενων εξετάσεων β΄ περιόδου 2015 πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, η ΑΚΤΟ Κατάρτιση ανακοινώνει τη έναρξη νέου τμήματος προετοιμασίας, διάρκειας 20 ωρών, προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου 2015.

Σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα του Δρ Θεόδωρου Κουτρούκη, Καθηγητή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» έχει εκπονήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προετοιμασίας, τόσο στην τράπεζα θεμάτων όσο και στη μικροδιδασκαλία, που δυσκολεύει μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Το πρόγραμμα αποτελεί αποτέλεσμα επιστημονικής μελέτης έγκριτων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, το πρόγραμμα διδασκαλίας και το κόστος μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://aktotraining.gr/enothtes/eoppeptraining/