Νέο πρόγραμμα για ανέργους: Voucher WEB – Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για ανέργους αναμένεται να δημοσiοποιηθεί σύντομα από το Υπουργείο Εργασίας. Η εν λόγω δράση θα απευθύνεται σε 5.000 ανέργους πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονοµικής κατεύθυνσης, στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το νέο αυτό φιλόδοξο πρόγραµµα αποσκοπεί να απαντήσει στο διαπιστωµένο έλλειµµα ψηφιακών δεξιοτήτων που παρεµποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονοµίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ο προγραµµατισµός, η σχεδίαση, η εγκατάσταση και η υποστήριξη web εφαρµογών, η ανάπτυξη λογισµικού, η εγκατάσταση και η συντήρηση δικτύων, η ασφάλεια συστηµάτων συνθέτουν τη λίστα των ψηφιακών δεξιοτήτων που βρίσκονται σε µεγάλη ζήτηση.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να προκκύψουν είναι οι κάτωθι: web analysts, web developers, web technicians, applications programmers, web technicians, software developers, digital/ web designers, ICT service managers, IT business analysts, systems analysts, computer network professionals, database developer, IT security specialist κ.ά.

Το νέο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε το σύστηµα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαµβάνει την ακόλουθη δέσµη παρεµβάσεων:

  • Συµβουλευτική υποστήριξη.
  • Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβουν αδειοδοτηµένοι πάροχοι κατάρτισης.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος κατάρτισης.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας

Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δράση μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί. (Πληροφορίες κα Ελένη Κουτή, Τηλ. 2105230130, info@aktotraining.gr).

Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο*

Ιδιότητα

Email

Κινητό