Νέο Voucher για ανέργους αποφοίτους AEI/TEI.

Αν είσαι άνεργος 25 – 40 ετών και πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, πάρε μέρος στο πρόγραμμα Voucher ΤΠΕ της ΑΚΤΟ Κατάρτιση και λάβε εκπαιδευτικό επίδομα € 2.800!

Η “ΑΚΤΟ Κατάρτιση” ενημερώνει ανέργους, ηλικίας 25 έως 40 ετών, αποφοίτους σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ – Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 600 ωρών και περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη, θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχείρηση 200 ωρών.

Για να λάβεις μέρος στο πρόγραμμα θα πρέπει:

–          Να έχεις κάρτα ανεργίας
–          Να είσαι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης
–          Να έχεις καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η κατάρτιση αφορά σε ένα από τα κάτωθι τρία εκπαιδευτικά αντικείμενα:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
3. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνεργοι αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής ειδίκευσης χωρίς κόστος – αντίθετα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΔΒΜ2 “ΑΚΤΟ Κατάρτιση” (Αρ. αδείας ΕΟΠΠΕΠ 2000002).

Ακολουθεί αναλυτικά το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαμοργών

Βασικές γνώσεις:
1.Τεχνικές επικοινωνίες –Επιχειρηματικότητα
2.Εισαγωγή στην πληροφορική
3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
4.Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
5.Λειτουργικά συστήματα
6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
7.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις:
1.SQL
2.Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
3.HTML/CSS/Javascript
4.PHP
5.Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων
6.Ηλεκτρονικό Εμπόριο
7.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Εφαρμογές Λογισμικού

Βασικές γνώσεις:
1.Τεχνικές επικοινωνίες –Επιχειρηματικότητα
2.Εισαγωγή στην πληροφορική
3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
4.Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
5.Λειτουργικά συστήματα
6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
7.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις:
1.Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)
2.Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού
3.Τεχνολογία Πολυμέσων
4.Σχεδιασμόςκαι ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
5.Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.)

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

Βασικές γνώσεις:
1.Τεχνικές επικοινωνίες –Επιχειρηματικότητα
2.Εισαγωγή στην πληροφορική
3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
4.Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
5.Λειτουργικά συστήματα
6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
7.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις:
1.Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)
2.Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων
3.SQL/ MySQL /SQL SERVER
4.Oracle administration
5.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
6.Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL

Για να ενημερωθείτε από την εξειδικευμένη ομάδα της «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί, να καλέστε στο τηλ. 2105230130 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aktotraining.gr.

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων υπόκειται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή του προγράμματος “«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ – Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Επώνυμο*

Όνομα*

Email*

Κινητό Τηλέφωνο*

Άνεργος/η

ΝΑΙΟΧΙ

Σχόλια