Κατάργηση του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης Επιστημόνων

Σας ενημερώνουμε ότι με Απόφαση του  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων καταργήθηκε (Αρ. πρωτ: 406 | ΑΔΑ: ΡΠΧΙ46ΜΤΛΚ-ΩΥΟ | Κατάργηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους, όσοι απευθυνθήκατε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΑΚΤΟ, σχετικά με το πρόγραμμα.

Επικοινωνία: Τ. 2105230130 | E. info@aktotraining.gr