Δωρεάν Masterclass Project Cycle Management

Μόνο το 2,5% των εταιρειών ολοκληρώνουν με επιτυχία όλα τα projects…

Μια διαφορετική ανάγνωση της μελέτης του Business Journal (2012) μας αποκαλύπτει ότι το 2,5% των εταιρειών έχουν ανακαλύψει το απαραίτητο μονοπάτι για να ολοκληρώνουν το σύνολο των projects που ξεκινούν.

Στόχος του Masterclass Project Cycle Management είναι να αναδείξει το μονοπάτι αυτό: τους βασικούς κρίκους στον λεγόμενο “κύκλο” ενός project. Έμφαση θα δοθεί στον προγραμματισμό των πόρων, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση, τη διαχείριση της πληροφορίας και τις αναγκαίες διαδικασίες ελέγχων. Τo Masterclass καλύπτει συνολικά τον κύκλο ζωής ενός έργου και αναλύει με διαδραστικό τρόπο τις διαδικασίες και τα βήματα στις οποίες χρειάζεται να εμβαθύνει ένας διαχειριστής για κάθε ομάδα εργασιών: απαραίτητα βήματα προετοιμασίας, σημεία – κλειδιά επιτυχίας και τρόπους άμυνας.

Το Masterclass απευθύνεται σε στελέχη – Project managers, σπουδαστές και επίδοξους διαχειριστές έργων, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους τρόπους διαχείρισης. Πλήρως διαδραστικό, εκτός από διάλεξη, η διαδικασία μάθησης περιλαμβάνει assignments που θα ανατεθούν στο πλαίσιο ομαδικών προσομοιώσεων.

Εισήγηση: κ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Ο Αλέξανδρος είναι υποψήφιος Διδάκτορας, κάτοχος διπλού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MIB-MBA και πτυχιούχος Ευρωπαϊκών Σπουδών. Έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στις BRIC Economies και στην Οικονομία της Παγκοσμιοποίησης. Έχει διοικήσει περισσότερα από 40 έργα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι διεθνή, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Masterclass θα λάβει χώρα το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018
Ώρα Προσέλευσης: 10.00 – Έναρξη: 10.30 – Ολοκλήρωση: 14:30

Χώρος υλοποίησης το κεντρικό κτήριο του ΑΚΤΟ, Ευελπίδων 11Α, Αθήνα.
(Πληροφορίες κα Ελένη Κουτή – κ. Παναγιώτης Χαραλάμπους, Τηλ. 2105230130, info@aktotraining.gr).

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Δήλωση Συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο*

Ιδιότητα

Email

ΚινητόΣτον ΑΚΤΟ σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και παραμένουμε συνεπείς στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας αλληλεπίδρασης και της παροχής των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών παρακαλούμε συμπληρώστε :Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω:
captcha