Νέα Μοριοδοτούμενα Online Προγράμματα για Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Μια νέα σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης ειδικά για υποψηφίους και ενεργούς εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πλέον διαθέσιμα στην ΑΚΤΟ Κατάρτιση. Τα προγράμματα αυτά εχουν σχεδιαστεί με γνώμωνα τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική ενηλίκων και περιλαμβάνουν τους παρακάτω τίτλους:

1. Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, για όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν στον ΕΟΠΠΕΠ, αλλά δεν διαθέτουν τις 150 διδακτικές ώρες.

2. Επιμόρφωσης στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ) Εκπαιδευτών Ενηλίκων, με μοριοδότηση για εκπαιδευτές και υποψήφιους / ενεργούς διευθυντές και υποδιευθυντές δημοσίων ΙΕΚ.

3. Επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ), με μοριοδότηση για εκπαιδευτές και υποψήφιους / ενεργούς διευθυντές και υποδιευθυντές δημοσίων ΙΕΚ, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Συμβούλων Σταδιοδρομίας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Σύμβουλους Ψυχολόγους ΣΔΕ.

4. Επιμόρφωσης σε θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), με μοριοδότηση για Εκπαιδευτές, Συμβούλους Σταδιοδρομίας, Συμβούλους Ψυχολογίας, Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΣΔΕ και μόνιμους εκπαιδευτικούς προς απόσπαση.

5. Αρχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με μοριοδότηση για Εκπαιδευτές ΚΔΒΜ, Συμβούλους Σταδιοδρομίας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ, Συμβούλους Ψυχολόγους ΣΔΕ, Μόνιμους εκπαιδευτικούς προς απόσπαση σε ΣΔΕ, Εκπαιδευτές ΣΔΕ, Διευθυντές ΣΔΕ, Υποδιευθυντές ΣΔΕ, Εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ – ΔΙΕΚ, Διευθυντές ΔΙΕΚ και Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ.

6. Προετοιμασίας εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων για τον ΕΟΠΠΕΠ, με μοριοδότηση για εκπαιδευτές δημοσίων ΙΕΚ.

Δήλωση Συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο*

Ιδιότητα

Email

Κινητό