Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Ανέργων στον Τουρισμό και το Περιβάλλον 2017

Αν είστε άνεργος, αξιοποιήστε το καλοκαίρι σας και αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον τουρισμό ή την περιβαλλοντική προστασία και την ανακύκλωση.

Η ΑΚΤΟ Κατάρτιση, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», δίνει τη δυνατότητα ένταξης στα τμήματα της θεωρητικής κατάρτισης αποκλειστικά σε ανέργους ηλικίας 29 έως και 64 ετών (Ημερομηνία γέννησης από 1/1/1953 έως και 31/12/1987).

Η κατάρτιση αφορά σε 120 ώρες εκπαίδευσης στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

Τουρισμός – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου (Τμήμα Α: για αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Τουρισμός – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου (Τμήμα Β: για αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ).
Περιβάλλον – Περιβαλλοντική προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων (Τμήμα αποκλειστικά για αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ).

(Για την αποστολή του αναλυτικού προγράμματος, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί στο τέλος της σελίδας)

Κόστος
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε € 300 (τριακόσια ευρώ) και ο κάθε άνεργος δικαιούται να δηλώσει συμμετοχή σε ένα και μόνο πρόγραμμα. Το κόστος συμπεριλαμβάνει και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Διάρκεια
Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 120 ώρες. Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν την δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και να ολοκληρωθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Η κατάρτιση θα λαμβάνει χώρα καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 13:00 με 19:00 στο Campus του ΑΚΤΟ στην Αθήνα (Ευελπίδων 11Α, Πεδίον του Άρεως).

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
Στη φόρμα που ακολουθεί παρακάτω ή στην κα Ελένη Κουτή Τηλ. 2105230130, info@aktotraining.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επώνυμο*

Όνομα*

Email*

Κινητό Τηλέφωνο*

Κλάδος*

Σχόλια