Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ

Τώρα το Επάγγελμα στην Εκπαίδευση, πιστοποιείται 

Στo πλαίσιo της πλήρους ενεργοποίησης του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και σε συνεργασία με την έγκριτη ομάδα του Καθηγητή Δρ Θεόδωρου Κουτρούκη (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» έχει αναπτύξει δύο καινοτόμα προγράμματα στην εκπαιδευτών ενηλίκων:

Επιπλέον, η “ΑΚΤΟ Κατάρτιση” υποστηρίζει τον κάθε καταρτιζόμενο – υποψήφιο Εκπαίδευτή Ενηλίκων στη συμπλήρωση της αίτησης και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας (κα Ελένη Κουτή, τηλ. 2105230130, info@aktotraining.gr)

Η εγγραφή στο Μητρώο αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στη Μη Τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων συμπεριλαμβάνονται τα ΙΕΚ, τα Κολέγια, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (γνωστά με την παλαιότερη ονομασία τους ως Κ.Ε.Κ. – Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) καθώς και κάθε δομή στην οποία εκπαιδεύονται / καταρτίζονται ενήλικοι και η οποία δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση (δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφού έχει προηγηθεί η κατάθεση σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στον ΕΟΠΠΕΠ, η διαδικασία πιστοποίησης ακολουθεί πρακτικά τρεις ξεχωριστές διαδρομές:

Διαδρομή 1η: Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας

Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής επάρκειας δικαιούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 150 διδακτικές ώρες σε εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, απευθείας συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης δικαιούνται μέλη διδακτικού επιστημονικού προσωπικού τριτοβάθμιων ιδρυμάτων βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή, επίκουρου και λέκτορα καθώς και κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε συναφή πεδία και όσοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.

Σε αυτήν την περίπτωση συμμετέχουν απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, που απαρτίζονται από γραπτές εξετάσεις διάρκειας 60 λεπτών σε ερωτήματα από συγκεκριμένη τράπεζα θεμάτων, καθώς και 30 λεπτά Μικροδιδασκαλία και συνέντευξη.

Η Μικροδιδασκαλία και η συνέντευξη γύρω από αυτή δυσκολεύει αρκετά τους υποψηφίους, όπως φάνηκε και από τις πιλοτικές εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με έγκριτη επιστημονική ομάδα, η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας των υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 20 ωρών, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες.

Διαδρομή 2η: Παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος και κατόπιν συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης

Όσοι στερούνται διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες τουλάχιστον 150 ωρών, για να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

 Η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» προσφέρει ειδικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 110 ωρών, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες.

Διαδρομή 3η: Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας

Η διαδρομή αυτή αφορά τα μέλη:

  • Tου διδακτικού επιστημονικού προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου καθηγητή στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και τα μέλη,
  • Tου Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, υπό προϋποθέσεις

Η ένδειξη: «Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας» σημαίνει πως τα άτομα αυτά απαλλάσσονται από τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποιείται απευθείας η εκπαιδευτική τους επάρκεια. Εντάσσονται δηλαδή απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ.

Ακολουθούν μερικές χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις, γύρω από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θέλω να διδάξω τον Οκτώβριο σε πρόγραμμα κατάρτισης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (πρώην ΚΕΚ) που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Κατέθεσα την αίτησή μου, αλλά δεν έχω αποκτήσει ακόμη την πιστοποίηση. Μπορώ;

 Όχι. Το άρθρο 12, παρ.7 του Ν.4283/2014, ορίζει ότι από 1.9.2015 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Μπορεί ο οποιοσδήποτε να ενταχθεί στο Μητρώο;

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, (Απόφαση Υπουργού Παιδείας ΓΠ/20082/2012 ΦΕΚ 2844Β/23/10/12), οι υποψήφιοι για το Μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (σε περίπτωση τίτλου του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας)

Η’

Απολυτήριο Λυκείου (ή τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην τριτοβάθμιας) ΚΑΙ τριετή επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία, συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Πόσο ισχύει η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων;

Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων ισχύει για 10 έτη.

Που μπορώ να βρω την τράπεζα θεμάτων των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ;

Μπορείτε να κατεβάσετε την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ ΕΔΩ.

Περισσότερες Πληροφορίες: Η κα Ελένη Κουτή, εξειδικευμένο Στέλεχος της ΑΚΤΟ Κατάρτιση στην Επάρκεια Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα χαρεί να απαντήσει σε κάθε σας ερώτηση. Τηλ. 2105230130 / info@aktotraining.gr

Ημερομηνία Ανανέωσης: 4/6/2015