X

ONLINE ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΟΠΠΕΠ

Γίνε πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Το online αυτό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές ενηλικών να εγγραφούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, όταν στερούνται της διδακτικής εμπειρίας των 150 ωρών, κατόπιν Αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016).

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Σε όσους εκπαιδευτές θέλουν να μετάσχουν σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης από 1.9.2019, καθώς η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση (άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017
Ενότητες (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»)
 • Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)
 • Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και υποστήριξη
Προσομοιώσεις (με βάση την εξεταστική διαδικασία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»)

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παρέχει στους συμμετέχοντες:

– Δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων βασιζόμενα στην Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
– Χτίσιμο, παρουσίαση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας από έμπειρους στο χώρο αξιολογητές
– 12 ώρες επανακατάρτισης πριν από τις εξετάσεις για την παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων
– Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (ΦΕΚ 2844/2012 και Ν. 4386/2016) που γίνεται αποδεκτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόπος Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα αφορά σε συνολικά 200 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων:

– 172 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βασισμένης εξ ολοκλήρου στην τράπεζα θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με ευρηματικές ασκήσεις, πρωτότυπα μαθησιακά παιγνίδια και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων
– 16 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης
– Προαιρετικά 12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή εναλλακτικά παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας

Ημέρες και Ώρες διεξαγωγής προγράμματος «δια ζώσης»: Σάββατο και Κυριακή: 09.00 – 15.00.

Μοριοδότηση

Υπενθυμίζεται ότι σε πλήθος προκηρύξεων, όπως στις προκηρύξεις ωρομισθίων για τα δημόσια ΙΕΚ, δημόσιων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης τα προγράμματα επιμόρφωσης συγκεντρώνουν έως και 6 μόρια, αρκεί να είναι ελάχιστης διάρκειας 25 ωρών (0,25 μόρια ανά 25 ώρες – 2 μόρια ανά 200 ώρες). Η μοριοδότηση αυτή είναι άκρως σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επαγγελματική εμπειρία μπορεί να συγκεντρώσει κανείς μέχρι 5 μόρια το ανώτατο, ενώ 6 μόρια λαμβάνει το προσόν της κατοχής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

Κόστος συμμετοχής

– 280€ ανά συμμετοχή, καταβλητέο σε δύο δόσεις

Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές – ανέργους, αποφοίτους και συνεργάτες ΑΚΤΟ, για εφάπαξ καταβολή του ποσού, για ομαδικές εγγραφές (2+) και για παρακολούθηση περισσότερων του ενός σεμιναρίου.

Δήλωση Συμμετοχής

Για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σεμινάριο

ONLINE ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΟΠΠΕΠ

Κατηγορία :

Διάρκεια :

200 ώρες

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο*

Email*

Κινητό Τηλέφωνο*

Ενδιαφέρομαι για το Σεμινάριο

Σχόλια