X

ONLINE ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Κ)

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) παρέχουν υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για ένα θεσμό που συμβάλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, με ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές ανάγκες. Η γνώση του θεσμού είναι καίριας σημασίας για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν σχετική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Που απευθύνεται

– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές ή / & Στελέχη (Διευθυντές / Υποδιευθυντές) στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
– Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
– Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους & ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. , Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής & Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
– Σε Στελέχη της Διοίκησης στους τομείς της εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
– Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Δομών Δια Βίου Μάθησης
– Σε όποιον ενδιαφέρεται για την  επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
– Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

Μοριοδότηση
Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜ Μόρια Θέση Απασχόλησης
5697/336/02-08-2018 2
(μέγιστο)
Εκπαιδευτής ΔΙΕΚ (Δημόσιο ΙΕΚ)
Κ1/49934/26-03-2018 2
(μέγιστο)
Διευθυντής ΔΙΕΚ
Κ1/49933/26-03-2018 2
(μέγιστο)
Υποδιευθυντής ΔΙΕΚ
Βασικές Αρχές Προγράμματος

– Επιλογή και διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.
– Επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση.
– Φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.

Στόχος

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος “Επιμόρφωση σχετικά με το θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ).”, επιτρέπει στο συμμετέχοντα να αναβαθμίσει τις γνώσεις του σε θέματα της φιλοσοφίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει, και ειδικότερα στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ενότητες

• Έννοιες, Φορείς και Θεσμικό Πλαίσιο
• Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
• Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
• Σύνδεση με αγορά εργασίας
• Εκπαιδευτικό σύστημα
• Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
• Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
• Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση ομάδων
• Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
• Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση
• Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
• Η λειτουργία των Δομών Δια Βίου Μάθησης
• Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Online Μέθοδος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά ONLINE – με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης, μέσω πλατφόρμας moodle, τις ώρες και ημέρες που σας εξυπηρετούν, 24 ώρες το 24ωρο.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

• Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
• Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
• Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης)

Εργαλεία

• E-books
• Πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Κόστος Συμμετοχής

– 200€ για τις 200 ώρες, καταβλητέο σε δύο δόσεις (€100 Χ 2)
– 350€ για τις 400 ώρες, καταβλητέο σε δύο δόσεις (€175 Χ 2)

Παρεχόμενες Εκπτώσεις

Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές – ανέργους, αποφοίτους και συνεργάτες ΑΚΤΟ, για εφάπαξ καταβολή του ποσού, για ομαδικές εγγραφές (2+) και για παρακολούθηση περισσότερων του ενός σεμιναρίου.

Δήλωση Συμμετοχής

Για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σεμινάριο

ONLINE ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Κ)

Κατηγορία :

Διάρκεια :

200 - 400 ώρες online

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο*

Email*

Κινητό Τηλέφωνο*

Ενδιαφέρομαι για το Σεμινάριο

Σχόλια