Μάθετε για το ARTURE!

erasmus logoΜε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο AKTO, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire, το Ισπανικό ερευνητικό Κέντρο CETEM και άλλοι φορείς από την Ευρώπη ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας τη δράση ARTURE.

Το ARTURE στοχεύει κύρια στην ανάπτυξη μίας στρατηγικής εταιρικής σχέση Πανεπιστημίων, Κέντρων Κατάρτισης και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επίπλων στον τομέα του Art & Design.

Η ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης αναμένεται να προσφέρει δύο βασικές ευκαιρίες:

– Μάθησης σπουδαστών και εκσυγχρονισμού δεξιοτήτων επαγγελματιών designer επίπλων, μέσα από την ανάπτυξη ενός πιλοτικού εξ αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης

– Δικτύωσης designers, της βιομηχανίας, των εκπαιδευτικών οργανισμών και δυνητικών πελατών, μέσα από τη δημιουργία μίας δημόσιας βάσης δεδομένων

Η συνεργασία αναμένεται μέχρι το 2020 να έχει καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη βιομηχανία επίπλου.

Ο ΑΚΤΟ κατάφερε στα πλαίσια της δράσης ARTURE να δώσει την ευκαιρία στους δικούς του σπουδαστές και σπουδάστριες να λάβουν μέρος σε δωρεάν online πιλοτική κατάρτιση με αντικείμενο αισθητικές προσεγγίσεις γύρω από το σχεδιασμό επίπλου, προκειμένου να κατακτήσουν σημαντικές γνώσεις και να συνεργαστούν σε επόμενο στάδιο σε δράσεις με συμφοιτητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://artandfurniture.eu/