ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Αμειβόμενο Σεμινάριο για ανέργους

Τον Μάρτιο του 2022 θα ξεκινήσει από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΚΤΟ Κατάρτιση εγκεκριμένο επιδοτούμενο / αμειβόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, με εκπαιδευτικό επίδομα € 200 (€5 * 40 ώρες κατάρτιση). Η κατάρτιση απαιτεί φυσική παρουσία και ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις (τρεις φορές την εβδομάδα ).  Τα μαθήματα θα γίνονται στην έδρα του ΑΚΤΟ, Ευελπίδων 11α, Αθήνα.
 Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε και να λάβετε το εκπαιδευτικό επίδομα θα πρέπει να μην είστε εργαζόμενος (δεν απαιτείται κάρτα ανεργίας), αλλά να διαθέτετε τουλάχιστον 50 ένσημα το 2019 (όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του προγράμματος). Το αντικείμενο του Προγράμματος είναι:
Δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing Communication Skills)
 Πληροφορίες στην κυρία Ελένη Κουτή, Τηλ. 2105230130 και kouti.e@aktocollege.gr ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΗ “ΑΚΤΟ Κατάρτιση” ενημερώνει τους μη εργαζόμενους με 50 ένσημα το 2019 ότι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο με θέμα: “Digital Marketing”, διάρκειας 40 ωρών και να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα € 200, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΔΒΜ2 “ΑΚΤΟ Κατάρτιση” (Αρ. αδείας ΕΟΠΠΕΠ 2000002).Στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-49 η ΑΚΤΟ Κατάρτιση προτίθεται να υλοποιήσει το κάτωθι σεμιναριακό πρόγραμμα: Digital Marketing 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους που έχουν βασικές γνώσεις πληροφορικής και επιθυμούν να βελτιώσουν σημαντικά τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα social media (facebook, instagram, linkedin κλπ). Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό σεμινάριο ψηφιακής επικοινωνίας, που αξιοποιεί σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους μάθησης, όπως το παιχνίδι ρόλων και ο καταιγισμός ιδεών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ευχέρειας στην ψηφιακή επικοινωνία στα social media στους τομείς της οικονομίας, της πώλησης, του εμπορίου, του τουρισμού, της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, αλλά και της καθημερινότητας.Διάρκεια: 40 ώρεςΤα σεμινάρια απευθύνονται σε μη εργαζόμενους με 50 ένσημα το 2019.​