Νέα Δράση για άνεργους νέους αναμένεται σύντομα

Youth Guarantee – “Εγγύηση για την Νεολαία”

λέγεται το νέο πρόγραμμα, που επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες για έγκυρη εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικές δράσεις θα στοχεύουν στις ομάδες νέων με ιδιαίτερη δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα οι νέοι με αναπηρία, οι νέοι μακροχρόνια άνεργοι, οι αποφυλακισθέντες νέοι κ.ά.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, αναμένεται το επόμενο διάστημα η ενεργοποίηση  Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για νέους έως 24 ετών και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Αντικείμενο της παρέμβασης θα είναι η ενίσχυση των νέων έως 24 ετών και ειδικά των μακροχρόνια ανέργων και γενικά των νέων με ιδιαίτερη δυσκολία εισόδου στην απασχόληση, μέσα από προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικής και πρακτικής απασχόλησης.

Η δράση θα αφορά σε 8.000 ανέργους και αναμένεται να παρέχει:

  • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.700 ευρώ
  • Πρόγραμμα κατάρτισης
  • Πρόγραμμα πρακτικής απασχόλησης 
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής 
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη ομάδα της «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» (T 2105230130) για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τη φόρμα ενδιαφέροντος, προκειμένου η «ΑΚΤΟ Κατάρτιση» να σας ενημερώνει τακτικά για επιδοτούμενες δράσεις και προγράμματα.